CERTIFIKACE

Elektro v.d. Pacov je držitelem několika osvědčení pro provádění specializovaných prací:

  • Oprávnění pro montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení včetně hromosvodů v rozsahu E1/B, do i nad 1000 V s omezením do 35 kV, v objektech A a B. Oprávnění vydal Institut technické inspekce Praha, organizace státního odborného dozoru.
  • Oprávnění pro montáž, opravy, revize a zkoušky určených technických zařízení, která jsou majetkem vojenské správy, mají charakter vyhrazených elektrických technických zařízení ve smyslu vyhlášky MPSV č. 73/2010 Sb. a obsluhují je obvykle občanští zaměstnanci vojenské správy. Určená elektrická zařízení s napětím do i nad 1000 V s omezením do 35 kV v objektech A a B včetně hromosvodů. Oprávnění vydal Státní odborný technický dozor Ministerstva obrany.
  • Oprávnění k provádění kontrol zdravotnických elektrických přístrojů v provozu ve smyslu ČSN EN 62353. Potvrzení o proškolení vydalo Autorizované vzdělávací a zkušební centrum Solid Team s.r.o. Olomouc.

 

 

iti certifikat-zdravotnicke-pristroje certifikat-revize