REFERENCE

Provedené montáže v posledních letech:

 • Ebster CZ s.r.o. –rozšíření technologie
 • Dřevozpracující družstvo Lukavec DDL –montáž osvětlení LED
 • Glenowell CZ s.r.o. –dopravníky technologické linky
 • Selekta Pacov a.s. –bramborárna
 • DUP družstvo –rekonstrukce osvětlení truhlárny, osvětlení LED
 • DH Decor –rekonstrukce osvětlení skladové haly
 • Obec Věžná –kulturní dům
 • ZD Černovice, Křeč –modernizace farmy pro chov skotu
 • Ebster CZ s.r.o. –oprava osvětlení
 • Psychiatrická léčebna Jihlava –vyhřívání okapů a okapových svodů
 • Obec Obrataň –mateřská školka
 • Město Jistebnice –přístavba mateřské školky
 • Restaurace U Blanických rytířů –rekonstrukce elektroinstalace
 • Město Pacov –osvětlení klášterního kostela sv. Václava
 • Město Pacov –osvětlení věže kostela a sochy sv. Václava v Pacově
 • ZOD Božejov –mísírna krmiv
 • Unimont Pacov spol. s r.o. –rekonstrukce a rozšíření objektu dílen
 • Město Pacov –osvětlení sokolovny
 • Město Pacov –revitalizace bývalého vojenského autoparku
 • Město Pacov –severní křídlo zámku Pacov
 • VOD Jetřichovec Zhořec –přístavba teletníku
 • ČR –Ministerstvo obrany Praha, provozní středisko Tábor, Klokoty –elektroinstalace budovy garáží
 • HIPP-FVE, s.r.o. –fotovoltaická elektrárna
 • Městys Lukavec –komplex sociálních služeb
 • Obec Bratřice –kulturní dům
 • Obec Těchobuz –výstavba vodovodu
 • Obec Těchobuz –veřejné osvětlení
 • Obec Smilovy Hory –penzion
 • Obec Samšín –veřejné osvětlení
 • VOD Jetřichovec –bioplynová stanice
 • Dřevozpracující družstvo Lukavec DDL –výroba nábytkových dílců, odsávání Bröderny
 • Dřevozpracující družstvo Lukavec DDL –palubkárna
 • Glenowell CZ s.r.o. –výrobní hala
 • SACH s.r.o. –výrobní hala
 • Selekta Pacov a.s. –kravín
 • Kompaflex s.r.o. Pacov –vyýrobní hala
 • Automotoklub Pacov v AČR
 • Český Krumlov -hotel
 • TJ Slavoj Pacov –oddíl fotbalu
 • TJ Slavoj Pacov –oddíl atletiky
 • J.Studenovský –přírodní stáj pro výkrm brojlerů
 • I.B.C. a.s. –průmyslový areál
 • Základní škola Pacov
 • Školní jídelna Pacov
 • SBD Pelhřimov stř. 453 Pacov –bytové domy SBD v Pacově
 • Realitní kancelář Jaroslav Peřinka –bytové domy SVJ v Pacově

 

Pravidelné a výchozí revize:

 • Dřevozpracující družstvo Lukavec  DDL
 • Pacovské strojírny a.s.
 • Město Pacov
 • VOD Jetřichovec
 • Selekta a.s.
 • Kompaflex s.r.o.
 • Autia a.s.
 • JHP s.r.o.
 • Status a.s.
 • Glenowell s.r.o.
 • Tubi Italia Bohemia s.r.o., Pacov
 • VOD Kámen
 • Agria Obrataň
 • Agrospol Útěchovice s.r.o.
 • Agrospol Starý Pelhřimov s.r.o.
 • Obec Obrataň
 • Automotoklub Pacov v AČR
 • Mateřská školka Jatecká, Pacov
 • Základní škola Pacov
 • Školní jídena Pacov
 • Městské kulturní středisko Pacov
 • Lesotech s.r.o.
 • SBD Pelhřimov stř. 453 Pacov –bytové domy SBD v Pacově
 • Realitní kancelář Jaroslav Peřinka –bytové domy SVJ v Pacově