MONTÁŽE HROMOSVODŮ

Naše firma se zabývá montáží hromosvodových soustav dle platných norem ČSN EN 62305.

 

Ochrana před bleskem se zřizuje na objektech a zařízeních:

  • kde by blesk mohl ohrozit život nebo způsobit větší škody (poruchy)
  • na prozatímních staveništních objektech
  • na objektech, jejichž požár (poškození) by mohlo ohrozit sousední objekty

 

Poskytujeme tyto služby:

  • montáž nových hromosvodů dle ČSN EN 62305-3 ed.2
  • opravy a rekonstrukce starých hromosvodových soustav dle ČSN 34 1390
  • uzemňovací soustavy včetně výkopových prací