MONTÁŽE A REVIZE ELEKTROZAŘÍZENÍ

Provádíme:

 • bytové a průmyslové elektroinstalace
 • výroba rozvaděčů nízkého napětí
 • provádění montáží, oprav a revizí vyhrazených elektrických zařízení včetně hromosvodů v rozsahu –E1/B: montáž, opravy, revize do i nad 1000V s omezením do 35kV v objektech třídy A a B
 • provádění kontrol zdravotnických přístrojů v provozu dle ČSN 62353
 • provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek určených technických zařízení dodavatelským způsobem Rozsah oprávnění: činnost na výše uvedených určených elektrických zařízeních, která jsou majetkem vojenské správy, mají charakter vyhrazených elektrických technických zařízení ve smyslu vyhlášky MPSV č.73/2010 Sb. A obsluhují je obvykle občanští zaměstnanci vojenské správy. Určená elektrická zařízení s napětím do i nad 1000V s omezením do 35kV v objektech třídy A+B včetně hromosvodů
 • projektování elektrických zařízení
 • opravy akumulačních kamen a akumulačních ohřívačů vody
 • oprava a montáže veřejného osvětlení
 • vyhřívání okapů a okapových svodů
 • podlahové topení
 • zemní práce ruční i strojní
 • zámečnictví
 • montáže pracovní plošinou IPK 14-3
 • provádění protipožárního zabezpečení prostupů kabelových tras systémem HILTI

 

Zajišťujeme:

 • výchozí a pravidelné revize elektrického zařízení, nová elektrická zařízení je možno uvést do provozu jen tehdy, byl-li jejich stav z hlediska bezpečnosti ověřen výchozí revizí.
 • revize a kontroly elektrických spotřebičů  typu spotřebičů pro domácnost a podobné účely
 • revize elektrických spotřebičů v průmyslu a řemeslné činnosti ve vnitřních i venkovních prostorách
 • revize elektrických spotřebičů ve veřejných prostorách a objektech (školy, zdravotnické objekty, hotely, ubytovny…)
 • revize strojního zařízení, svářeček